دانلود پی دی اف کتاب Geoinformatics and Atmospheric Science :

[ad_1]

این جلد تحولات اخیر در علم جوی را نشان می دهد که با استفاده از مدل سازی عددی انجام می شود و از فناوری های فضایی استفاده می کند و قدرت محاسباتی را افزایش می دهد. این نمونه هایی از چگونگی پشتیبانی زمین شناسی از هواشناسی ، هواشناسی و مطالعات مربوط به آب را جمع آوری می کند. یکی از مهمترین ویژگیهای فناوریهای فضایی این است که آنها روشها و ابزاری را ارائه می دهند که می تواند در زمان واقعی یا نزدیک به زمان واقعی برای نظارت و پیش بینی فرایندهای جوی مورد استفاده قرار گیرد. این امر به ویژه در مناطقی که پویایی پدیده های جوی قابل توجه است و در پیش بینی دقیق مشکل ایجاد می کند بسیار مهم است. یکی از این مناطق ، منطقه انتقالی بین ویژگی های اقیانوسی و قاره ای از آب و هوای اواسط عرض است. نمونه های خوبی از تحقیقات در منطقه انتقالی از لهستان و کشورهای همسایه آن است. حجم گاه به گاه ، مجموعه ای از مقالات پیرامون مدل سازی فیزیکی و مبتنی بر داده از وقایع مربوط به آب و هوا در لهستان را به خواننده ارائه می دهد. این مبحث اصلی حجم موضعی برای بررسی موارد موردی در زمینه استفاده از علوم زمین در مطالعات جوی در مناطق دیگر در طیف وسیعی از مقیاس های مکانی گسترش یافته است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Geoinformatics and Atmospheric Science :