دانلود پی دی اف کتاب Geography of Small Islands : Outposts of Globalisation

[ad_1]

این کتاب به مطالعه جزایر و نقش آنها در جهان جهانی اختصاص دارد. جدا از جغرافیای ساحلی یا اقیانوس شناسی / دریایی ، هیچ ماده جامعی در مورد توصیف جغرافیای جزیره کوچک وجود ندارد. این هدف از بین بردن دیدگاه علوم طبیعی ، اجتماعی و فرهنگی است. در جغرافیای جزایر کوچک ، خوانندگان در مورد توسعه فیزیکی جزایر ، اهمیت فرهنگی و سیاسی آنها و همچنین ویژگی های اقتصادی آنها می آموزند. این کتاب محققان ، دانشجویان و دانش پژوهان را که علاقه خاصی به خصوصیات مکانی جزایر دارند ، مورد توجه قرار می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Geography of Small Islands : Outposts of Globalisation