دانلود پی دی اف کتاب Genome Instability : Methods and Protocols

[ad_1]

این جلد چهل و دو روش و پروتکل را برای تجزیه و تحلیل جنبه های مختلف بی ثباتی ژنوم ارائه می دهد. فصل ها جزئیات ، جهش و ترمیم ، کمیت و تجزیه و تحلیل خصوصیات شکستگی دو رشته DNA ، همانند سازی پروفایل ، رشته های پروتئینی همانند سازی – به طور خاص ، بی ثباتی ژنوم ، تکنیک های میکروسکوپ فلورسانس و رویکردهای ژنومی و پروتئومیک. فصل با روش های بسیار موفق در قالب سری زیست شناسی مولکولی نوشته شده است ، این فصل آنها را با موضوعات مربوطه ، لیست مواد مورد نیاز و معرف ها ، گام به گام ، پروتکل های آزمایشگاهی قابل تکرار ، و جلوگیری و جلوگیری از مشکلات شناخته شده آشنا می کند. نکاتی برای شامل بی ثباتی ژنوم معتبر و پیشرفته: هدف از روش ها و پروتکل ها ، ایجاد منبع جامعی برای کشف و تجزیه و تحلیل پروتئین ها و مسیرهایی است که برای نگهداری پایدار ژنوم ها مهم هستند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Genome Instability : Methods and Protocols