دانلود پی دی اف کتاب Gendered Agency in War and Peace : Gender Justice and Women's Activism in Post-Conflict Bosnia-Herzegovina

[ad_1]

این کتاب به چگونگی ظهور آژانس های جنسیتی در زمینه حفظ صلح می پردازد. این امر از طریق مطالعه سیاست ها و اقدامات عدالت انتقالی اجرا شده در بوسنی و هرزگوین و واکنش های فعالان محلی نسبت به گفتمان های رسمی پیرامون آنها ، یک توسعه مهم فمینیستی در زمینه مداخلات بین المللی سازش صلح را ایجاد می کند. با گسترش مدل سه جانبه عدالت نانسی فریزر در زمینه های صلح ، این کتاب فرضیات شناخت ، توزیع مجدد و بازنمایی به عنوان م importantلفه های مهم صلح جنسیتی را پیش می برد. این استدلال استدلال می کند که شناختن زنان به عنوان قربانیان و بازماندگان درگیری ، دستیابی به توزیع مساوی جنسیتی منابع مادی و نمادین و امکان شرکت زنان به عنوان مأمورین فرآیندهای عدالت انتقالی ، جنسیت همه برای جایگزینی نابرابری های ساختاری ناشی از خشونت و تبعیض ضروری است. قبل ، در حین و بعد از یک درگیری تحقق می یابد. این مطالعه با ارائه تعامل مداوم با تئوری اجتماعی و سیاسی فمینیستی ، راهی جدید برای تجزیه و تحلیل برای درک واکنش ها و مقاومت ها در برابر صلح بین المللی ایجاد می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Gendered Agency in War and Peace : Gender Justice and Women's Activism in Post-Conflict Bosnia-Herzegovina