دانلود پی دی اف کتاب Gender, Care and Migration in East Asia :

[ad_1]

این مجموعه تجزیه و تحلیل مقایسه ای از سیستم مراقبت در رابطه با مسائل مربوط به مهاجرت جنسیتی و بین المللی ، سیاست های اجتماعی و مهاجرت نیروی کار در شرق آسیا را ارائه می دهد. با توجه به مضامین اصلی مهاجرت و کار مبتنی بر جنسیت از طریق مقایسه بین کشوری ، بررسی می شود که چگونه کار مراقبت و سیستم رفاه توسط نیروهای ملی و جهانی در پس زمینه تغییر روابط جنسیتی شکل گرفته است. رشد مشارکت نیروی کار زنان ، نرخ باروری پایین و رشد جمعیت در آسیای شرقی. این به طور خاص “زنانه شدن مهاجرت” را مورد توجه قرار می دهد که امروزه یکی از ویژگی های بارز مهاجرت در آسیا است زیرا زنان بیشتری از کشورهای در حال توسعه در ژاپن ، تایوان ، کره جنوبی و هنگ کنگ به کارهای داخلی و مراقبت می پردازند. این مجموعه با پرداختن به موضوع تعاملات بین رژیم های مراقبت و رفاه ، بازارهای کار و تعادل مراقبت از کار در رابطه با رژیم های اشتغال ، مراقبت و مهاجرت در شرق آسیا ، ارزیابی به روز شده ای از انتقال حملات جنسیتی در منطقه را ارائه می دهد. . سیاست ها و روش های محلی و بین المللی را با هدف بهبود رفاه خانواده ها و کارگران مهاجر برجسته می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Gender, Care and Migration in East Asia :