دانلود پی دی اف کتاب Game Theory in Management Accounting : Implementing Incentives and Fairness

[ad_1]

این کتاب نشان می دهد که تا چه حد می توان با مدل نظری بازی مشکلات را ، که در یک محیط حسابداری مدیریت بوجود می آیند ، حل کرد. تئوری بازی با افزایش علاقه و کاربردهای زیادی در زمینه حسابداری مدیریت روبرو شده است. به طور سنتی ، تمرکز اصلی بر روی زمینه رفتارهای غیر تعاونی بوده است ، اما زمینه تئوری بازی های مشترک به سرعت توسعه یافته و مورد توجه قرار گرفته است. تحقیقات عمیق ، همراه با تغییر فرهنگ نشر ، تعداد تقریباً تحمل ناپذیری از انتشارات را در زمینه های مرتبط تولید کرده است. بنابراین ، هدف اصلی این بخش ارائه تجزیه و تحلیل عمیق از تقاطع این مناطق است. علاوه بر این ، این کتاب رابطه بین تئوری و کاربردهای عملی را تقویت می کند و رابطه دو طرفه بین تئوری بازی و حسابداری مدیریت را نشان می دهد: مدل های نظری جدید بازی زمینه های جدیدی از برنامه ها را ارائه می دهند و این موارد جدیدی برای تئوری کاربرد است سوالاتی را ایجاد می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Game Theory in Management Accounting : Implementing Incentives and Fairness