دانلود پی دی اف کتاب Future Spacecraft Propulsion Systems and Integration : Enabling Technologies for Space Exploration

[ad_1]

سومین ویرایش و به روزرسانی شده این کتاب بر روی اتصال چند رشته ای بین گزینه های سخت افزاری وسایل نقلیه پرواز و سیستم های پیشرانه ای متمرکز است. در این مقاله چگونگی مطابقت با وسایل نقلیه هوافضا و فضایی کوتاه مدت و دور از دسترس مأموریت ارائه می شود و یک نمای کلی از موضوع ارائه می شود و مستقیماً به نسل بعدی زیرساخت های فضایی از گردشگری فضایی تا اکتشافات فضایی کمک می کند. این درمان جامع ، نمونه کارهای مأموریتی را تعریف می کند که به حمل و نقل فضا در بلند مدت می پردازد ، و پروفایل های پرواز زیر مداری ، مداری و مهاجرت را پوشش می دهد. در این زمینه ، یک طبقه بندی پیکربندی وسیله نقلیه معرفی شده است تا گزینه هایی را که از طلوع استفاده از فضا آغاز می شوند ، پوشش دهد. برای طراحی صحیح وسیله نقلیه پرواز برای انجام مأموریت ، یک روش تمرینی پارامتری شکل ارائه می شود. این فناوری نیاز مأموریت را با فضای راه حل موجود در خودرو متعادل می کند و یک توانایی اساسی است که توسط پیش بینی فناوری و برنامه ریزان استراتژیک به طور یکسان جستجو می شود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Future Spacecraft Propulsion Systems and Integration : Enabling Technologies for Space Exploration