دانلود پی دی اف کتاب Fundamentals of EM Design of Radar Absorbing Structures (RAS) :

[ad_1]

این کتاب یک فرمول تحلیلی دقیق و روش طراحی گام به گام برای طراحی الکترومغناطیسی (EM) ساختارهای جذب کننده رادار (RAS) ارائه می دهد. این مقاله هر دو مدل مدار معادل و رویکرد نمودار اسمیت را با تصویر مورد بحث قرار می دهد تا درک روشنی از مراحل طراحی RAS چند سطحی با توجه به مشخصات مورد نظر ارائه دهد. این کتاب منبع ارزشمندی برای مبتدیان ، دانشگاهیان و مهندسان تحقیق و توسعه است که در زمینه طراحی و توسعه RAS فعالیت می کنند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Fundamentals of EM Design of Radar Absorbing Structures (RAS) :