دانلود پی دی اف کتاب Fundamentals of Boundary-Layer Meteorology :

[ad_1]

این کتاب درسی مجموعه ای از معادلات اساسی حاکم بر حفظ جرم (هوای خشک ، بخار آب ، گاز کمیاب) ، حرکت و انرژی را در جو پایین ارائه می دهد. هر یک از این معادلات در متن فرایندهای لایه مرزی ساده شده است. نویسنده از این معادلات توسعه یافته ، سپس به بحث در مورد مجموعه ای اصلی از موضوعات ، از جمله (1) تلاطم و تخریب ، (2) تعادل نیرو در مناطق مختلف جو پایین ، (3) جریان سایبان ، (4) انتشار ردیاب و نظریه رد پا ، (5) تئوری اندازه گیری و تفسیر شار ، (6) مدل برای تبخیر زمین ، (7) تغییر کاربری زمین برای پاسخ دمای سطح مدل و (8) لایه مرزی برای گرما ، بخار آب و دی اکسید کربن. محاسبه بودجه. مجموعه مشکلات در پایان هر فصل برای تقویت مفاهیم و نظریه ارائه شده در متن اصلی ارائه شده است. در این بخش ، تجمع بینش هایی که نویسنده در طول فعالیت آکادمیک خود به عنوان یک محقق و معلم در زمینه هواشناسی لایه مرزی کسب کرده است ، ارائه می شود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Fundamentals of Boundary-Layer Meteorology :