دانلود پی دی اف کتاب Fundamental Theories of Mega Infrastructure Construction Management : Theoretical Considerations from Chinese Practices

[ad_1]

اصول اساسی مدیریت ساخت زیرساخت های مگا: ملاحظات نظری از رویه های چینی مجموعه ای از دهه ها تحقیق و کاربرد مدیریت پروژه های بزرگ با استفاده از اصول سیستم های پیچیده و علم مدیریت است. این تئوری اساسی (کلاسیک) مدیریت پروژه های بزرگ را ارائه می دهد و نمایشی است از بیش از 30 سال سیستم های پیچیده و علوم مدیریت بر اصل مدیریت پروژه های بزرگ حاصل از ادغام تئوری و عملکرد پروژه های بزرگ این تئوری و مدل در طی مدیریت و اجرای مگا پروژه ها در چین مورد آزمایش دقیق سیستماتیک قرار گرفته اند. پروژه های بزرگ پروژه های بزرگی هستند که غالباً شامل سرمایه گذاری گسترده در زیرساخت ها (پل ها ، تونل ها ، فرودگاه ها و غیره) می شوند که انجام آنها سالها به طول می انجامد. و معمولاً با هر تعداد تأخیر ، هزینه زیاد و مشکلات غیرمنتظره روبرو می شوید. در چند دهه گذشته ، هیچ کشوری بخشی از این پروژه ها را بیشتر از چین در نظر نگرفته است و این کتاب اصول مدیریت ساخت و ساز زیرساخت های بزرگ را همانطور که در چین انجام می شود ، ارائه می دهد. و فصل های جداگانه تعریف اساسی از ساخت زیرساخت های بزرگ را ارائه می دهند و این مدیریت است. مروری بر اصول پشت آن ؛ مسیر تشکیل مفهوم اصلی؛ اصل اساسی؛ مشکلات علمی؛ سیستم روش سنتز متا ؛ روشهای ویژه در تحقیق؛ و مدیریت هوشمندانه سازه های زیربنایی مگا. اگرچه مشکلات نظری مدیریت ساخت و ساز در این کتاب از شیوه های ساخت و ساز در چین ناشی شده است ، اما می توان آنها را به طور جهانی اعمال کرد و به اهمیت اساسی بسط داد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Fundamental Theories of Mega Infrastructure Construction Management : Theoretical Considerations from Chinese Practices