دانلود پی دی اف کتاب From Post-democracy to Neo-Democracy :

[ad_1]

این کتاب توسط یک دانشمند مشهور سیاسی و کارشناس نظریه سیاسی اساساً با ارائه چشم انداز “دموکراسی نو” مد جدید دموکراسی را به چالش می کشد. دوره سیاسی شبیه دوره هایی است که در هنر مدرن وجود دارد ، جایی که “نا” پس از امپرسیونیسم و ​​پس اکسپرسیونیسم قرار گرفت. این کتاب بحث گاه به گاه در مورد دموکراسی و منظره ای را که پس از انحطاط نظریه دموکراتیک بدون گزینه دیکتاتوری رخ داد ، مرور می کند. این مقاله در مورد انتقاد از سیاست در رسانه های قدیمی و جدید و فرهنگ جدید اعتراض بحث می کند. این اشکال جدیدی از مشارکت و خطرات پوپولیسم و ​​افراط گرایی راست را مورد توجه قرار می دهد. این طرح اصلاحات نهادی دموکراسی ، سیستم پارلمانی و کشور حزب ، در مذاکره در مورد تشکیل ائتلاف ، در اعلامیه های دولت و برای تولید سیاست را پیشنهاد می کند. این کتاب با بحث در مورد مدل ایده آل دموکراسی در دموکراسی پس از دموکراسی “به نئو دموکراسی” ، مدل عدالت و اصول اصلاحات دموکراتیک به پایان می رسد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب From Post-democracy to Neo-Democracy :