دانلود پی دی اف کتاب From Agriscience to Agribusiness : Theories, Policies and Practices in Technology Transfer and Commercialization

[ad_1]

این بخش یک نمای کلی از زمینه های در حال تحول سریع تجارت کشاورزی را ارائه می دهد ، که موضوعات ، مفاهیم ، روندها و موضوعات روز را در تحقیق ، عمل و سیاست به نمایش می گذارد. با تأکید ویژه بر فناوری ، نوآوری در فرآیند و محصول ، نویسندگان طیف گسترده ای از موضوعات مربوط به موضوعاتی مانند تحقیق و توسعه ، انتقال فناوری و ثبت اختراعات و صدور مجوز را با رعایت احترام ویژه به نقش م rolesسسات آموزشی ، سازمان های خصوصی و مردم پوشش می دهند. ما انجام می دهیم نمایندگی ها در ایجاد و انتشار دانش. این کتاب با مطالعه موردی از ابتکارات نوآورانه در سراسر صنعت ، محققان ، رهبران بازرگانی ، مدیران دانشگاه و سیاستگذاران راجع به پیامدهای چند بعدی این حوزه پویا و بحث برانگیز است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب From Agriscience to Agribusiness : Theories, Policies and Practices in Technology Transfer and Commercialization