دانلود پی دی اف کتاب Four Nations Approaches to Modern 'British' History : A (Dis)United Kingdom?

[ad_1]

این مجموعه محققان برجسته و نوظهور را برای ارزیابی امکان سنجی چهار ملت برای تاریخ پادشاهی متحده از قرن هجدهم تا قرن بیستم گرد هم آورده است. این تاریخ جداگانه از انگلستان ، ایرلند ، اسکاتلند و ولز را مشخص می کند و میزان اشتراک آنها در تاریخ “انگلیس” را بررسی می کند. آنها درگیر هستند ، نقاطی که در آن وابسته هستند و از ماهیت تحقیق ما جدا می شوند ، جایی که ما “مبدا” و “پیرامون” خود را قرار می دهیم ، و “علت” و “نتیجه” موضوع خود را نمایش می دهیم. این ساختارهای چهار کشور مربوط به رشته های مختلف هستند و محدودیت های عملکرد را آزمایش می کنند. این فصل ها تغییر شکل تاریخ نگاری مدرن انگلیس را روشن می کند و دیدگاه های جدیدی را در مورد موضوعات مربوط به حکومتداری ایالت ، ملی گرایی و فدرالیسم ، اقتصاد ، هویت فرهنگی و شبکه های اجتماعی ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Four Nations Approaches to Modern 'British' History : A (Dis)United Kingdom?