دانلود پی دی اف کتاب Food Supplements Containing Botanicals: Benefits, Side Effects and Regulatory Aspects : The Scientific Inheritance of the EU Project PlantLIBRA

[ad_1]

این کتاب تجزیه و تحلیل دقیق جنبه های علمی ، فنی و نظارتی مکمل های غذایی گیاهان را برای ادغام در رژیم غذایی معمول تهیه کرده است. هر یک از مشارکت کنندگان در پروژه گیاهان LIBRA اروپا درگیر هستند ، و فصل نتایج پروژه را خلاصه می کند ، تحقیقات بیشتر در مورد نتایج پوشش گیاهی را ادغام می کند. این متن با تمرکز بر اپیدمیولوژی ، ارزیابی ریسک و رویکردهای مبتنی بر شواهد ، یک مرور کلی منحصر به فرد و جامع از مکمل های غذایی گیاهی ، از تولید و شیمی آنها گرفته تا عوارض جانبی و جنبه های نظارتی آنها را ارائه می دهد. قبل از بررسی کیفیت و ارزیابی خطر مکمل های غذایی با داروهای گیاهی ، مکمل های غذایی که شامل گیاهان هستند: مزایا ، عوارض جانبی و جنبه های نظارتی با تشریح جنبه های مشترک مکمل های غذایی شروع می شوند. فصل های زیر بر منابع ، مدل ها و مطالعات انسانی متمرکز است که ادعاهای سلامتی این مکمل ها را پشتیبانی می کند و به دنبال آن فصلی ذکر می شود که عوارض جانبی و دلایل احتمالی نگرانی را ذکر کرده است. موضوع افزایش انتظارات مصرف کننده ، همراه با راهکارهایی برای تأمین این انتظارات نیز بررسی شده است. در ارائه این مجموعه کاملاً به روز و به روز اطلاعات در مورد مکمل های گیاهی ، این کتاب برای متخصصان صنایع غذایی که با مکمل های گیاهی کار می کنند از اهمیت زیادی برخوردار است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Food Supplements Containing Botanicals: Benefits, Side Effects and Regulatory Aspects : The Scientific Inheritance of the EU Project PlantLIBRA