دانلود پی دی اف کتاب Food, Health and the Knowledge Economy : The State and Intellectual Property in India and Brazil

[ad_1]

این کتاب دریچه ای برای دو کشور بلند پروازانه – هند و برزیل – است که می خواهند در قرن 21 به قدرت دانش تبدیل شوند. از آنجا که اقتصاد دانش به روش ترجیحی مفهوم سازی اقتصاد و جهت گیری آینده آن تبدیل شد ، در کشورهای پیشرفته اقتصادی ، پیگیری درک ما نیز از همین جهت پیروی کرد. این وظیفه ای را ایجاد کرد که کشورهایی مانند هند و برزیل را که سعی در جهش به اقتصاد دانش دارند نادیده گرفت. موجاكا اين انگيزه ها و راه هاي الهام بخشي از بسياري از اصلاحات نهادي در هند و برزيل را جستجو مي كند. نویسنده تحقیق در مورد سیستم های مربوط به مالکیت معنوی مرتبط با بخش های دارویی و کشت و بیوتکنولوژی و نقش دولت در نتیجه بسیاری از درگیری های اجتماعی را ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Food, Health and the Knowledge Economy : The State and Intellectual Property in India and Brazil