دانلود پی دی اف کتاب Food Ethics Education :

[ad_1]

این کتاب به 3 بخش تقسیم شده است که هر بخش دارای چندین فصل است: جلد 1 شامل فصلی است که چندین موضوع اخلاقی در زنجیره غذایی را با جزئیات مسائل مربوط به صنایع غذایی و رفتار مصرف کننده شناسایی و بحث می کند. است؛ بخش 2 شامل فصلی است که اساس یک آیین نامه رفتار در حرفه غذا را تشکیل می دهد ، و همچنین شرح کدهای رفتاری موجود برای صنایع غذایی و متخصصان دانشمند مواد غذایی ، از جمله اخلاق در انتشار ، و اخلاق در ارتباطات خطر است. بخش 3 شامل فصول مبتنی بر مطالعات موردی با نمونه هایی از رویکردهای آموزشی است که در حال حاضر در آموزش اخلاق غذایی استفاده می شود ، قابل اجرا است و قبلاً به عنوان نمونه های موفقیت آمیز آزمایش و تأیید شده است چه کسی دانش آموزان را درگیر این موضوع می کند. اگرچه اخلاق حرفه ای در زنجیره تأمین مواد غذایی ادعا می شود ، این موضوع باید در هر دوره تحصیلی مورد توجه قرار گیرد ، برخی از موسسات آموزش عالی که در حال حاضر ماژول اخلاقی را در برنامه های تحصیلی خود گنجانده اند. به طور کلی ، استدلال می شود که اخلاق موضوعی است که با برنامه درسی مورد توجه قرار گرفته و در محتوای ماژول تعبیه شده است. با این حال ، اخلاق به دلیل اهمیت خود ، نیاز به رویکرد آموزشی و تربیتی متفاوتی دارد و این کتاب به آن دست می یابد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Food Ethics Education :