دانلود پی دی اف کتاب Food and Masculinity in Contemporary Autobiographies : Cast-Iron Man

[ad_1]

این کتاب مربوط به زندگی نامه های غذایی مواد غذایی است که توسط مردان از دهه 1980 تا به امروز نوشته شده است. این مقاله بر روی چگونگی تغییر تحول غذا در روایت های زندگی نامه ای و چگونگی تعریف نحوه خوردن و پخت و پز مردان در این روزها متمرکز است. این جلد با ارائه مروری تاریخی از محل غذا در زندگی نامه مردان ، دلایل علاقه فعلی ما به غذا و گسترش داستانهای زندگی متمرکز بر پخت و پز را تحلیل می کند. سپس حول محور هویت هایی است که آشپزهای مرد در نوشتن زندگی خود و مدل های متداولی که از آن استفاده می کنند: متن های زندگینامه ای قهرمان ، جنایتکار و قربانی. این مطالعه شواهدی را نشان می دهد که زندگینامه در توزیع مجدد مردانگی جدیدی که در آشپزخانه ظاهر می شود مهم است. این کتاب خوانندگان علاقه مند به مطالعات غذایی ، مطالعات زندگینامه ، مطالعات مردان و ادبیات و فرهنگ آمریکایی را به خود جلب خواهد کرد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Food and Masculinity in Contemporary Autobiographies : Cast-Iron Man