دانلود پی دی اف کتاب Flood Modeling, Prediction and Mitigation :

[ad_1]

این کتاب با تجربه و تخصص حرفه ای نویسنده در مناطق مرطوب و خشک ، فلسفه های اساسی علمی و روش های یادگیری اساسی در مورد سیلاب و تأثیرات آن بر زندگی و دارایی انسان را به خوانندگان معرفی می کند. اساس هر مدل ، الگوریتم و روش محاسبه همراه با استراتژی های منطقی و تحلیلی ارائه شده است. روند گرمایش جهانی و تغییرات آب و هوایی مورد بررسی قرار می گیرد ، در حالی که ارزیابی خطر سیل ، آسیب پذیری ، اقدامات پیشگیرانه و کاهش به طور سیستماتیک توضیح داده می شود ، به خوانندگان کمک می کند تا آنها را به صورت منطقی و موثر اعمال کنند. سرانجام ، برنامه های کاربردی پروژه های واقعی در هر بخش برجسته می شوند ، که از خوانندگان نه تنها در جنبه های نظری بلکه در اجرای ملموس آنها اطمینان حاصل می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Flood Modeling, Prediction and Mitigation :