دانلود پی دی اف کتاب Fiscal Policies in High Debt Euro-Area Countries :

[ad_1]

این کتاب نقش سیاست های مالی ملی را در گروه منتخب کشورهای منطقه یورو تحت اتحادیه اقتصادی و پولی اروپا (EMU) بررسی می کند. به طور خاص ، نویسندگان واکنش به ادغام مالی و تولید انبساط را در اقتصادهای کوچک کوچک منطقه یورو تحت تأثیر بدهی های دولتی و خصوصی بالا توصیف می کنند. نشان داده شده است که پیامدهای اقتصاد کلان لرزش های مالی به شدت با سطح بدهی ارتباط دارد. یونان ، ایرلند ، ایتالیا ، هلند ، اسپانیا و پرتغال در میان کشورهای منطقه یورو که در این تحقیقات شرکت دارند ، در دوره نمونه 1999-2016 یعنی دوره EMU هستند. ابزارهای اصلی اقتصادسنجی مورد استفاده در این تحقیق ، مدل های خود متجاوز بردار ساختاری (VAR) است که شامل مدل های VAR پانل می باشد. ادبیات موجود در رابطه با موضوع نیز به طور کامل بررسی می شود. یکی دیگر از مباحث دقیق بررسی شده ، تأثیر احتمالی سرریز سیاست های مالی آلمان بر اقتصاد کوچک منتخب منطقه یورو است. علاوه بر این ، با توجه به توسعه منطقه یورو به سمت اتحادیه پولی و مالی کامل ، نویسندگان اثرات شوک هزینه های دولت در کل بخش را بر کل تولید و سایر متغیرهای اقتصاد کلان در دوره EMU مطالعه می کنند. فصل پایانی کتاب شواهدی در مورد پیامدهای سیاست های ریاضت اقتصادی برای بازارهای کار اروپا طی سالهای اخیر در نظر گرفته است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Fiscal Policies in High Debt Euro-Area Countries :