دانلود پی دی اف کتاب Fire and Rescue Services : Leadership and Management Perspectives

[ad_1]

این متن منحصر به فرد با بررسی تحقیق در مورد مدیریت خدمات آتش نشانی و نجات در انگلیس ، شکاف بزرگی را در ادبیات خدمات اضطراری پر می کند. یک پایگاه شواهد گسترده بر فرهنگ سازمانی ، مهارت های رهبری ، استانداردها و پاسخگویی متمرکز است و بر نقش دوگانه خدمات به عنوان اولین پاسخ دهندگان و متولیان امنیت و پیشگیری عمومی تأکید دارد. پیامدهای مربوط به برنامه های بهداشت عمومی و ایمنی بین المللی روشن می شود زیرا تاریخچه اخیر این سرویس ها چالش های خاصی از عملکرد در زمینه های سیاسی محلی و ملی را نشان می دهد. این فصل ها طیف گسترده ای از مدیریت ، رهبری ، ارائه خدمات و نگرانی های کارکنان را شامل می شود ، از جمله: · توسعه و انطباق خدمات آتش نشانی و نجات در طول گسترش و ریاضت اقتصادی. · امنیت مدنی به عنوان یک اولویت محلی و ملی. مسائل ساختاری: ارزیابی و بهبود ، همکاری با سایر خدمات. نگرانی های اجتماعی نوظهور: تنوع ، برابری جنسیتی ، پیر شدن جمعیت کار. مفاهیم و پیامدهای قهرمانی و دلاوری. دستورالعمل های آینده برای حاکمیت ، شفافیت و پاسخگویی. آتش نشانی و خدمات امداد و نجات نسخه های قبلی را در مجموعه مدیریت و مدیریت بخش های اضطراری با واقع بینی و بینایی مساوی تکمیل می کند. این امر باید سیاست گذاران عمومی ، مدیران دولتی و پرسنل خدمات اورژانس و همچنین مخاطبان گسترده ای از دانشگاهیان و محققان را مورد توجه قرار دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Fire and Rescue Services : Leadership and Management Perspectives