دانلود پی دی اف کتاب Financial Crises and Earnings Management Behavior : Arguments and Evidence Against Causality

[ad_1]

این کتاب از دو منظر فلسفی به مسئله رابطه بین بحران های مالی و مدیریت درآمد می پردازد: اثبات گرایی و واقع گرایی انتقادی. نتایج بدست آمده با استفاده از رویکرد اثبات گرایی نشان می دهد که بحران مالی تأثیری ثابت بر کیفیت درآمد ندارد زیرا رفتار درآمد مدیران از دوره قبل از بحران به دوره بحران متفاوت نیست. بر این اساس نویسنده علیه وجود قانون عقلانی که یک مدل ترکیبی مداوم است (یعنی هر زمان که بحران مالی وجود داشته باشد ، مدیریت درآمد وجود دارد) استدلال می کند و نتیجه می گیرد که بحران مالی دلیل بر مدیریت درآمد نیست. از طرف دیگر ، دیدگاه انتقادی واقع گرایی ، دلایل مدیران را برای رفتار مانند یک مدیر درآمد روشن می کند. همراه با رویکرد سنتی تر اثبات گرایانه ، به رد ایده بحران مالی به عنوان مکانیزمی کلی برای مدیریت درآمد کمک می کند. در پایان نویسنده با کاوش در ساختارهای دیگر کار که ممکن است مسئولیت مدیریت درآمد را داشته باشند ، بررسی می کند. این کتاب مورد توجه طیف وسیعی از دانشگاهیان و متخصصان خواهد بود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Financial Crises and Earnings Management Behavior : Arguments and Evidence Against Causality