دانلود پی دی اف کتاب Finance Unleashed : Leveraging the CFO for Innovation

[ad_1]

این کتاب با حرکتی سریع ، به نکته و ریشه در تجارب اجرایی دست اول ، برای افراد بینا و عمل و ایجاد شرایط لازم برای رشد ، نوآوری و مزیت رقابتی لازم در نظر گرفته شده است. فنلاندی Unleashed مبتنی بر یک سری مصاحبه های تعاملی با گروه متنوعی از تأثیرگذاران و مدیران جهانی است ، که همه خوانندگان را به چالش می کشد تا بعداً فکر کنند و از نقش جدید امور مالی الهام بگیرند. موارد و مصاحبه کنندگان نمایندگی سازمانهایی مانند UPS و DHL و دانشکده اقتصاد لندن و رویکردهایی مانند Lean Six Sigma ، Innovation ، Customer-Centricity ، Supply Financial Chain و خریدهای رفتاری هستند. هدف نویسندگان این است که به عنوان یک کاتالیزور برای رهبرانی که امروز برای ایجاد تغییرات معنی دار مستقر شده اند ، خدمت کنند. این کتاب شامل یک مدل عملی برای کمک به بازسازی رهبری اجرایی و بازسازی رهبری مالی – با تأکید بر مدیر مالی است. این مدل دارای سه م primaryلفه اصلی است: 1) مشتری مداری – گوش دادن و نقشه برداری. 2) فرآیند – ساختار و فن آوری ؛ و 3) نوآوری – ایجاد و اندازه گیری. اینها به عنوان مراحلی ارائه می شوند که هر تیم اجرایی باید براساس اهداف و سطح بلوغ سازمان خود در نظر بگیرد. برای CFO ها و افسران مالی مشتاق ، آزمون بدون مالی راهی برای موفقیت و پیشرفت شغلی است. برای مدیران عامل و هیئت مدیره ، چشم انداز گسترده ای برای صلاحیت سازمان های مالی ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Finance Unleashed : Leveraging the CFO for Innovation