دانلود پی دی اف کتاب Fashion, Dress and Identity in South Asian Diaspora Narratives : From the Eighteenth Century to Monica Ali

[ad_1]

این کتاب اولین مطالعه طولانی کتاب است که به بررسی سیاست حاکم بر هویت در ادبیات دیاسپورای آسیای جنوبی در انگلیس می پردازد. با استفاده از مد و لباس به عنوان محور اصلی تجزیه و تحلیل ، و ترکیب آنها با هزاران نگرانی از هویت ، این کتاب خواننده را به سفری از قرن هجدهم به هزاره جدید ، اولین سفرهای نویسندگان آسیای جنوبی به بریتانیا معاصر می برد. – فانتزی آسیایی. به غیر از قرائت های خیرخواهانه از نویسندگان و متون برجسته دیگر ، این کتاب به بررسی تمام اعماق کتاب “مرد هیچ کجا” (1972) کمالا مارکندی ، “بودای حومه حبیب” حنیف قریشی (1990) ، زندگی میرا منگال می پردازد. 1999) و آجر آجر مونیکا علی (2003). این کار به بررسی آنچه در تفسیر متون به تصویر کشیده شده ، زمینه های آنها و سیاست هویت در تجزیه و تحلیل لباس کمک می کند ، همچنین می گوید که چگونه ادبیات بحث در مورد جنوب را به گذشته و حال مرتبط کرده است. اندامی با لباس آسیایی در انگلستان. این کتاب با تأکید میان رشته ای مورد توجه دانشجویان و دانشگاهیان در زمینه های مختلف از جمله نقد ادبی ، مطالعات فرهنگی اجتماعی و تئوری مد است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Fashion, Dress and Identity in South Asian Diaspora Narratives : From the Eighteenth Century to Monica Ali