دانلود پی دی اف کتاب Fame and Fortune : Sir John Hill and London Life in the 1750s

[ad_1]

این مجموعه مقاله چند رشته ای به بررسی زندگی بحث برانگیز و دستاوردهای سر جان هیل (1775-1714) ، کمک کننده مهم ادبیات ، پزشکی و علوم گرجستان انگلیس می پردازد. با مرگ وی ، توسط شاهنشاه سوئد شوالیه شد و در میان دانشمندان و نویسندگان در سراسر انگلیس و اروپا به یک نام مشهور تبدیل شد. او در دهه 1750 چهره شناخته شده ای در لندن بود ، اما از شیوع گسترده ای نیز برخوردار بود. وی که از نویسندگان مهم فضای شهری است ، از طریق نقاشی های دوره ای و داستانی خود به تعریف لندن کمک کرد. این کتاب همراه با بررسی اهمیت و دستاوردهای آنها ، هیل را به ابزاری برای کاوش در دنیای روشنفکر و عمومی پویا در لندن در دهه 1750 ، جایی که رقابت پایان یافت ، و در آنجا باشگاه ها ، جوامع ، قهوه خانه ها تبدیل کرده است. ، تئاتر و زمینه های لذت شهرت و ثروت را شکل داد. . Fame و Fortune با بررسی تقاطع های یک مرد با کلانشهرهایش ، به درک جدید هیل از اشکال و آثار دنیای روشنفکری قرن هجدهم کمک می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Fame and Fortune : Sir John Hill and London Life in the 1750s