دانلود پی دی اف کتاب Extracellular Recording Approaches :

[ad_1]

در این بخش تکنیک و تحولات اخیر در ضبط خارجی ارائه شده است. در فصل های این کتاب موضوعاتی مانند موش ، موش صحرایی و ماهی گورخر بررسی می شود. ضبط خارجی در شناخت انسان ؛ آرایه های ضبط تک واحد و چند الکترود ؛ و ضبط در موش های پری ناتال و در اوایل رشد. در سبک سری Neuromathodes ، معلمان مشاوره دقیق و برجسته ای را از متخصصان مورد نیاز برای دستیابی به نتایج موفقیت آمیز در آزمایشگاه شما دریافت می کنند. رویکرد ضبط خارج سلولی کوتاه و معتبر ، منبع ارزشمندی است که برنامه ها و روشهای به روز را برای مطالعه مناطق مغزی درگیر در عملکردهای حسی ، حرکتی و شناختی در اختیار خوانندگان قرار می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Extracellular Recording Approaches :