دانلود پی دی اف کتاب Expressions of Radicalization : Global Politics, Processes and Practices

[ad_1]

این مجموعه ویرایش شده بررسی می کند که آیا می توان بررسی کرد که چگونه سطح ایدئولوژی تحت تأثیر تعصب قرار دارد؟ به عبارت دیگر: چه اتفاقی در ذهن مردم می افتد قبل از اینکه تصمیم بگیرند برای رسیدن به اهداف خود از خشونت سیاسی استفاده کنند؟ در این کتاب همچنین آمده است: چه چیزی باید ذهن مردم را درگیر کند تا از استفاده از خشونت سیاسی به عنوان راهی برای رسیدن به اهدافشان جلوگیری کند؟ این بخش دانشمندان بسیاری از رشته ها و چندین دیدگاه را با زمینه های مختلف جغرافیایی ، اجتماعی و فرهنگی با هدف اصلاح درک ما از افراط گرایی در مورد معنای “رادیکالیسم” متحد می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Expressions of Radicalization : Global Politics, Processes and Practices