دانلود پی دی اف کتاب Experimental Investigations into Sarcomas : Therapy Using Ferromagnetically Induced Cytostatics

[ad_1]

مانفرد گئورگ کروکیمیر ابتدا هدف قرار دادن داروی مغناطیسی را توصیف می کند که در آن دارو دارای یک برنامه متمرکز است ، به عنوان مثال معرفی یک سیتواستاتیک ، و هدف آن بهینه سازی اثر درمانی محلی آن است. بنابراین نویسنده غلظت بالایی از سیتواستاتیک را در محل تومور بدست می آورد. ذرات باید به اندازه کافی بزرگ باشند تا توسط یک میدان مغناطیسی جذب شوند و بنابراین به داخل تومور راه می یابند ، و در آنجا ماده فعال خود را آزاد می کنند. این فرضیه که توسط یکی از گروههای مطالعاتی نویسنده ایجاد شده است ، قصد داشت در یک آزمایش علمی نشان دهد که در این مورد سیتواستاتیک با ذرات آهن ترکیب می شود. [Fe3O4] می تواند به تومور وارد شود. معرفی متمرکز داروها – هدف قرار دادن داروهای مغناطیسی – منجر به رسیدن سریع ماده فعال به محل مورد نظر با مقادیر کم ماده فعال می شود. به همین دلیل هدف گیری داروهای مغناطیسی از نظر اقتصادی نیز جالب است. محتویات سارکوما و پاتولوژی آنها با هدف تعیین توزیع حیوانات و آزمایش پتنت ، آزمایش تومور در گروه های هدف انسان. جراحان و معلمان و دانشجویان گروه جراحی و انکولوژی ، که در زمینه جراحی و جراحی فعالیت می کنند. پزشکی درباره نویسنده آنکولوژی مانفرد گئورگ کروکیمایر یک جراح متخصص است که در حال حاضر دارای سمت ارشد در یک شرکت بزرگ بیمارستان آلمان است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Experimental Investigations into Sarcomas : Therapy Using Ferromagnetically Induced Cytostatics