دانلود پی دی اف کتاب European Youth Labour Markets : Problems and Policies

[ad_1]

این تحلیل به موقع وضعیت پیچیده بیکاری جوانان در سراسر اروپا را بررسی می کند و پیشنهادات سیاستی را برای غلبه بر این معضل طولانی مدت اجتماعی ارائه می دهد. یافته ها نشان می دهد تعدادی از عوامل ملی و منطقه ای موثر در بیکاری جوانان. نه تنها بازار و چالش های اقتصادی ، بلکه پویایی جامعه شناختی و سیاسی ذاتی شرایط است. بیانیه پوشش توصیف می کند که چگونه انتقال استاندارد از مدرسه به کار در بازار کار بزرگسالان که قبلاً دچار افسردگی شده است به هم می خورد و طیف وسیعی از پاسخ ها را از نظر تصمیم گیری آموزشی جوانان و سیاست ملی جوانان مقایسه می کند. به طور خاص ، همکاران ارزیابی می کنند که آیا محصول فعلی برنامه های تضمین جوانان می تواند الگویی برای سیاست اشتغال در سراسر قاره باشد یا خیر. این موضوعات را درج کنید: چشم انداز بازار کار جوانان و توسعه سیاست های اخیر. بازارهای کار در اروپای مرکزی و شرقی. ترک تحصیل در اسپانیا: رشد در دوران رکود بزرگ. همکاری بین فارغ التحصیلان دانشگاه های اروپا: مانعی یا انتخابی؟ ارتقا employment اشتغال جوانان در اروپا: یک درس سیاست مبتنی بر شواهد. ارزیابی تضمین جوانان فنلاندی: درسهایی برای اروپا؟ بازار کار جوانان اروپا مورد توجه گسترده و مقایسه ای اقتصاد کلان و مخاطبان بین المللی اقتصاددانان ، جامعه شناسان و رهبران دولت ، بخش های غیرانتفاعی و شرکت های بزرگ برای تعیین سیاست ، تحقیق ، تخصیص منابع و ارزیابی سیاست است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب European Youth Labour Markets : Problems and Policies