دانلود پی دی اف کتاب Essentials of Mechanical Ventilation, Fourth Edition – Original PDF

[ad_1]

یادداشت ناشر: کیفیت ، اصالت کالاهای خریداری شده از فروشندگان شخص ثالث یا دسترسی به هرگونه حق آنلاین شامل محصول توسط ناشر تضمین نمی شود. راهنمای مبتنی بر برنامه تهویه مکانیکی بزرگسالان — برای انعکاس آخرین موضوعات و تمرین دستورالعمل های اصلی عنوان Doody’s برای سال 2019 به روز شده است! این مقاله از دیدگاه نویسندگان راهنمای عملی با تقریباً 100 سال تجربه به عنوان مجری ، معلم ، محقق و نویسنده نوشته شده است. برخلاف سایر مراجع در این زمینه ، این منبع بیشتر از تهویه های مکانیکی مربوط به تهویه مکانیکی است. این توسط درمانگران تنفسی و پزشکان مراقبت های ویژه تألیف شده است تا درک درستی از اصول کلی و اصول اساسی تهویه مکانیکی فراهم کند. برای اینکه از نظر بالینی مرتبط باشد ، موارد ضروری تهویه مکانیکی شامل فصلهای خاص بیماری مربوط به تهویه مکانیکی در این شرایط است. نسخه چهارم با دقت به روز شده است. این ماده جدید شامل پوشش تهویه مکانیکی بیماران چاق و روشهای پیشرفته نظارت است. مفاهیمی مانند فشار رانندگی گنجانده شده است ، و مواد در برابر دستورالعمل های عمل بالینی که اخیراً منتشر شده است ، غربالگری شده است. ملزومات تهویه مکانیکی ، چاپ چهارم به چهار قسمت تقسیم شده است: قسمت اول ، اصول تهویه مکانیکی اصول اساسی تهویه مکانیکی و سپس نشانه هایی برای تهویه مکانیکی ، اهداف فیزیکی مناسب و مواردی مانند تخلیه ونتیلاتور را توصیف می کند. بخش دوم ، مدیریت ونتیلاتور ، توصیه های عملی برای تهویه بیماران مبتلا به انواع بیماری ها را ارائه می دهد. بخش سوم ، نظارت بر هنگام تهویه مکانیکی ، در مورد گازهای خون ، همودینامیک ، مکانیک و امواج بحث می کند. قسمت چهارم ، مباحث تهویه مکانیکی ، مواردی مانند مدیریت راه های هوایی ، تحویل آئروسل و پشتیبانی از زندگی خارج از بدن را پوشش می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Essentials of Mechanical Ventilation, Fourth Edition – Original PDF