دانلود پی دی اف کتاب Ergonomic Design of Products and Worksystems – 21st Century Perspectives of Asia :

[ad_1]

این حجم ویرایش شده بر تحقیقات انجام شده در زمینه طراحی ارگونومی تمرکز دارد. این فصل ها ادامه کار ارائه شده در کنفرانس بین المللی طراحی ارگونومیک ، ایمنی صنعتی و مدیریت سیستم های بهداشتی است. این کتاب نیاز به دانش ارگونومی ، مهندسی فاکتورهای انسانی و مهندسی ایمنی دارد تا بتواند این روش را از نظر اقتصادی ، از نظر عملیاتی و تولیدی طراحی کند. این منبع مفیدی برای دانشجویان ، محققان ، متخصصان صنایع و مهندسان طراحی است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Ergonomic Design of Products and Worksystems – 21st Century Perspectives of Asia :