دانلود پی دی اف کتاب Entrepreneurial Learning City Regions : Delivering on the UNESCO 2013, Beijing Declaration on Building Learning Cities

[ad_1]

این کتاب از طریق ایجاد فرهنگ کارآفرینی در یادگیری شهرها یا مناطق شهری ، یک استراتژی جایگزین برای بهبود و پایداری رفاه ارائه می دهد. این مجموعه ویرایش شده چگونگی ارتباط کارآفرینی ، آموزش ، ایجاد اشتغال و شمول اجتماعی را از طریق یادگیری کارآفرینی در زمینه توسعه منطقه ای بررسی می کند. با مشارکت غنی و متنوع از یک منطقه وسیع ، از جمله سیاست گذاران ، کارآفرینان ، یک بانکدار سرمایه گذاری ، رهبران دانشگاه ها و شوراها ، بخش داوطلبانه ، دانشمندان ، معلمان و دانشجویان ، چگونگی پیشرفت شهرها و مناطق یادگیرنده را بررسی و ارزیابی می کند. . سرمایه گذاری در توسعه مهارت های کارآفرینی در طول یادگیری مادام العمر. این کتاب که با مثالهایی در مورد توسعه و پایداری افراد کارآفرین پیاده سازی شده است ، به درک ما از چگونگی ارتقا learning یادگیری کارآفرینی در شهرهای مختلف و زمینه های شهر به منطقه کمک می کند. از لحاظ نگاشت موضوعات پیچیده و آزمایش اعتبار عملی مفهوم ، در عین حال ارائه مطالعات موردی غنی و عملی متمرکز بر تجربه ولز با یادگیری کارآفرینی در مناطق شهری ، سهم جالبی در این زمینه دارد. مشارکت های بین المللی با کیفیت بالا منعکس کننده علاقه جدیدی در سراسر جهان به توسعه فرهنگ کارآفرینی به نفع یک شهر یا منطقه است ، نه ذهن کارآفرینی برای منافع شخصی. این موضوع جذاب مورد توجه بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی ، سیاست گذاران و دست اندرکاران خواهد بود. این امر به ویژه برای متخصصان درگیر در توسعه اقتصادی ، فراگیر و پایدار شهر یا منطقه بسیار ارزشمند خواهد بود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Entrepreneurial Learning City Regions : Delivering on the UNESCO 2013, Beijing Declaration on Building Learning Cities