دانلود پی دی اف کتاب (En)Gendering Taiwan : The Rise of Taiwanese Feminism

[ad_1]

این کتاب ، تنوع و غنای چین غیر سرزمین اصلی را روشن می کند و مسائل جنسیتی تایوان را از منظر منحصر به فرد تایوانی ، برخلاف مطالعات قبلی که اغلب تایوان را زیر چتر وسیع زنان سرزمین اصلی چین ، چینی های کمونیست یا PRC نشان می داد ، برگرفته است. مسائل جنسیتی و مطالعات جنسیتی. در گفتگوی بعدی با لیو کی ، کارل کی و کتاب “تولد فمینیسم چینی” ، این کتاب به توصیف های استعاری مختلف از “تولد” و ابعاد مختلف چینی سرزمین اصلی در مقابل فمینیسم تایوان و مسائل جنسیتی می پردازد. اگرچه افراد دارای میراث چینی از سنت های مشابهی برخوردارند ، اما مشکلات مختلف جنسیتی مناطق چینی زبان را در شرایط مختلف محلی به چالش کشیده است. مسائل جنسیتی تایوان بیانگر سابقه بی نظیر تاریخی ، اجتماعی-سیاسی ، اقتصادی ، سیاسی (پسا) استعماری ، نظامی و دیپلماتیک تایوان است ، به گونه ای که برای بسیاری از افراد با سابقه چینی که تایوانی نیستند ناآشنا است. این بخش خلاصه ای از تاریخچه مردم و وقایع منجر به ظهور فمینیسم تایوان را بیان می کند و شامل به تصویر کشیدن فمینیست های معروف ، مسائل جنسیتی در موسسات و انواع نگرانی های جنسیتی است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب (En)Gendering Taiwan : The Rise of Taiwanese Feminism