دانلود پی دی اف کتاب Energy Justice : Re-Balancing the Trilemma of Security, Poverty and Climate Change

[ad_1]

این کتاب مجدداً عدالت انرژی را به عنوان یک دستور کار واحد برای محققان و دست اندرکاران در زمینه موضوعاتی که در سه گانه امنیت انرژی ، فقر و تغییر اقلیم با آن روبرو هستند ، تأیید می کند. مک کالی استدلال می کند که عدالت باید در تعادل مجدد سیستم انرژی جهانی نقش اساسی داشته باشد و همچنین ارزیابی بی عدالتی های قابل توجه در سیستم های انرژی جهانی تولید و مصرف را ارائه می دهد. عدالت یک چارچوب تحلیلی نوآورانه ایجاد می کند که توسط اصول عدالت برای تحقیقات عدالت طراحی شده است. نابرابری ها و نابرابری ها در دسترس بودن ، دسترسی و پایداری انرژی. این چارچوب برای سوخت های فسیلی و سیستم های جایگزین انرژی کم کربن در زمینه چندین مورد موردی در سراسر جهان اعمال می شود. مک کالی همچنین یک نقشه راه عدالت انرژی ارائه می دهد که از راه حل های جدید برای تریلامانای انرژی الهام می گیرد. این شامل نحوه توزیع مجدد منافع و بارهای توسعه انرژی ، نحوه تعامل با “مشتری جدید” انرژی جدید و نحوه شناسایی موارد منتشر نشده است. این کتاب دانشگاهیان و دانشجویان علاقه مند به مسائل امنیتی و عدالت را برای تصمیم گیری در مورد انرژی جهانی مورد توجه قرار خواهد داد. .

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Energy Justice : Re-Balancing the Trilemma of Security, Poverty and Climate Change