دانلود پی دی اف کتاب Energy-Efficient Spectrum Management for Cognitive Radio Sensor Networks :

[ad_1]

این مونوگرافی با ارائه مروری جامع در مورد مدیریت منابع طیف در شبکه های حسگر رادیو شناختی (CRSN) به مسئله کاهش طیف می پردازد. این برنامه کاربردهای مختلف CRSN را به نمایش می گذارد که ارتباطات ماشین به ماشین ، سیستم های فیزیکی سایبری و اینترنت از طریق وسایل را پوشش می دهد. نویسندگان مزایای یک راه حل یکپارچه مدیریت طیف کارآمد انرژی برای CRSN ، از جمله سنجش طیف ، تصمیم گیری و تخصیص را کشف می کنند. هر دو جنبه نظری و تجربی CRSN با جزئیات پوشش داده شده است. دانشگاهیان ، محققان و توسعه دهندگان این مونوگرافی را به عنوان یک منبع خارق العاده با دانش و بینش ارزشمند می یابند. همچنین شامل ارجاعات گسترده ای به مجلات برتر ، مقالات کنفرانس ، کتاب ها و استانداردها است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Energy-Efficient Spectrum Management for Cognitive Radio Sensor Networks :