دانلود پی دی اف کتاب Endangered Forested Wetlands of Sundaland : 'Ecology, Connectivity, Conservation

[ad_1]

این کتاب خوانندگان را در مورد محیط زیست ، خدمات اکوسیستم و مدیریت اکوسیستم تالاب Sundarkand ، در مورد مفاهیم و ابزارهای مورد نیاز برای حفاظت از این زیستگاه های زیستگاهی ، مطلع می کند. سوندارل منطقه ای است که از نظر جغرافیایی از جنوب شرقی آسیا تعریف می شود و مشخصه آن غلظت فوق العاده ای از گونه های بومی است. از دست دادن بی سابقه زیستگاه تالاب در Sundarkand در اجرای کارهای حفاظت سریع است. نویسندگان هر دو محقق هستند که آسیب مداوم به زیستگاه تالاب در ساندرلند را دیده اند. فصل اول مفاهیم اساسی خدمات اکوسیستم ، فرآیندهای اکولوژیکی و خدمات اکوسیستم تالاب های ساحلی و داخلی را معرفی می کند. فصل دوم مروری دارد بر وضعیت حفاظت جهانی و منطقه ای این اکوسیستم ها. فصل سوم اهمیت مدیریت تالاب ها را در سطح چشم انداز (دره های زهکشی) پیش می برد و تصویب مفهوم شبکه های اکوتونال (ENT) را به عنوان یک روش مدیریت پایدار در چارچوب نظری تئوری تاب آوری پیشنهاد می کند. فصل چهارم گونه های بالقوه عمده ای را به نمایش می گذارد که می توانند در افزایش آگاهی در مورد این اکوسیستم های در معرض خطر انقراض اما کم شناخته شده کمک کنند. در فصل پنجم ، اکوتوریسم پایدار به عنوان یک صنعت مناسب و سودآور برای مدیریت مناطق تالابی غیر شهری ساندرکند ، ضمن ارائه پیشنهادات خاص برای توسعه آینده ، مورد بحث قرار گرفته است. این کتاب برای مدیران اکوسیستم ، دانشمندان حفاظت از محیط زیست ، بوم شناسان و علاقه مندان به طبیعت نوشته شده است. این شامل یک مجموعه منسجم از ابزارهای دقیق علمی است که عوامل اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی را برای موفقیت در حفاظت از تالاب های زیبا و همچنین سایر زیستگاه های تالاب در جهان در نظر می گیرند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Endangered Forested Wetlands of Sundaland : 'Ecology, Connectivity, Conservation