دانلود پی دی اف کتاب Emerging Space Markets :

[ad_1]

این کتاب فعالیت های فضای تجاری و فرآیند های تجاری سازی پانزده سال گذشته را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و به چالش های آینده شرکت های روزنامه ای در بازارهای فضای تجاری می پردازد. چه چیز جدیدی است و تاکنون در این بازارها چه اتفاقی افتاده است؟ آیا مورد تجاری برای شرکت های خصوصی برای محل کار وجود دارد؟ بازارهای تجاری تجاری فضایی کدامند؟ مشتریان آینده بازارهای حمل و نقل فضایی تجاری چه کسانی هستند؟ چگونه شرکت های روزنامه ساز می توانند سرمایه گذار را جذب کنند؟ آیا می توانیم از صنایع سنتی فضایی یا شرکت های دیگر در زمینه های دیگر درس بگیریم؟ در پانزده سال گذشته توسعه بازارهای فضایی چگونه تغییر کرده است؟ آیا آینده استخراج منابع درجا ، خدمات پسماندهای فضایی ، سرویس ماهواره در مدار و حمل و نقل زیر مداری است؟ چه تجاربی از تجارت ISS آموخته شده است؟ علاوه بر این ، خواننده خلاصه ای از چندین برنامه حمل و نقل فضایی ، بازارهای فضای تجاری ، مأموریت های آینده ماه و مریخ ، مفاهیم بهره برداری از منابع درجا ، پروژه های کاهش آوار فضایی و بازارهای تجاری زیر مداری را به دست خواهد آورد. آموزه های کلیدی آموخته شده مشخص می شود ، در وهله اول مربوط به جذابیت مشتری و بودجه تحقیق و توسعه طولانی مدت ، مدیریت خطرات فنی و بازار و توسعه بازارها و برنامه های جدید است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Emerging Space Markets :