دانلود پی دی اف کتاب Emergent Knowledge Strategies : Strategic Thinking in Knowledge Management

[ad_1]

هدف این کتاب بحث در مورد یک گفتمان و کمک به دستیابی به یک اجماع روشن ، بحثی بین مفهوم استراتژی دانش و برنامه ریزی استراتژی دانش است. این رابطه پیچیده بین ادراک دانش و استراتژی در زمینه تجارت را مورد بررسی قرار می دهد که از اهمیت عملی شرکت ها برخوردار است. پس از مرور ادبیات موجود ، این کتاب توضیح می دهد که چگونه می توان مفهوم استراتژی های دانش را به عنوان چشم انداز جدیدی برای بررسی استراتژی های تجاری دید. این یک رویکرد جدید ارائه می دهد که روشن می کند چگونه استراتژی های دانش برنامه ریزی شده و در حال ظهور به شرکت ها اجازه می دهد آینده نامشخص و غیر قابل پیش بینی را که بر اقتصاد امروز تسلط دارد پیش بینی کنند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Emergent Knowledge Strategies : Strategic Thinking in Knowledge Management