دانلود پی دی اف کتاب EMBEC & NBC 2017 : Joint Conference of the European Medical and Biological Engineering Conference (EMBEC) and the Nordic-Baltic Conference on Biomedical Engineering and Medical Physics (NBC), Tampere, Finland, June 2017

[ad_1]

این بخش مقالات کنفرانس مشترک کنفرانس مهندسی پزشکی و بیولوژیک اروپا (EMBEC) و کنفرانس شمال اروپا-بالتیک در مهندسی پزشکی و فیزیک پزشکی (NBC) را که در ژوئن 2017 در تامپره فنلاند برگزار شد ، ارائه می دهد. مجموعه مقالات در حال حاضر در زمینه مهندسی پزشکی پزشکی سنتی وجود دارد ، اما همچنین زمینه های نوظهور جدیدی مانند مهندسی بافت ، بیوانفورماتیک ، بیوسنتز ، نوروتکنولوژی ، تکنیک های تولید مواد افزودنی برای دارو و زیست شناسی و تصویربرداری زیستی را برجسته می کند. علاوه بر این ، بر نقش آموزش ، تحقیقات ترجمه و تجاری تأکید می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب EMBEC & NBC 2017 : Joint Conference of the European Medical and Biological Engineering Conference (EMBEC) and the Nordic-Baltic Conference on Biomedical Engineering and Medical Physics (NBC), Tampere, Finland, June 2017