دانلود پی دی اف کتاب El Resplandor

[ad_1]

جک تورنس به دنبال آغاز جدیدی در زندگی خود است. همسرش می خواهد خانواده را کنار هم نگه دارد. و پسر كوچكترشان ، دنی ، تنها كسی است كه متوجه شیطانی می شود كه آنها را آزار می دهد. “REDRUM”. این کلمه ای بود که دنی در آینه دید. و اگرچه نمی توانست بخواند ، اما می فهمید که این پیام وحشت است. دنی پنج ساله بود و تعداد کمی از کودکان در آن سن می دانند که چگونه آینه ها را معکوس کنند و حتی تعداد کمی از آنها می توانند چگونگی تشخیص واقعیت و خیال را تشخیص دهند. اما دنی اثبات کرد که خیالات او درباره آینه خیره می شود: REDRUM … MURER ، قتل. دنی می دانست که مادرش به طلاق فکر می کند و پدرش او را مانند مرگ و خودکشی بسیار بد می داند. بله ، پدرش لازم بود پیشنهادی را برای مراقبت از این هتل مجلل با بیش از صد اتاق که به مدت شش ماه خالی و منزوی بود ، بپذیرد. آنها تا Thawe تنها بودند. تنها؟ …

[ad_2]

دانلود pdf کتاب El Resplandor