دانلود پی دی اف کتاب Education and Skills for Inclusive Growth, Green Jobs and the Greening of Economies in Asia : Case Study Summaries of India, Indonesia, Sri Lanka and Viet Nam

[ad_1]

این کتاب مروری بر یافته های کلیدی تحقیق و مطالعات موردی مربوط به آموزش و مهارت های توسعه فراگیر ، مشاغل سبز و سبز شدن اقتصاد است. با تمرکز بر هند ، اندونزی ، سریلانکا و ویتنام ، در مورد پاسخ دولت و بخش تجارت به این مسائل و چگونگی بازسازی برنامه های درسی و آموزش فنی و حرفه ای (TVET) و مutesسسات در زمینه پویایی رشد سبز ، و الگوهای آموزش و پرورش مهارت برای پاسخگویی به خواسته ها. علاوه بر این ، این کتاب موضوعات بین المللی ، نگرانی ها و چشم اندازهای مربوط به آموزش و مهارت های رشد فراگیر و مشاغل سبز برای چهار کشور را بررسی می کند. اینها شامل موضوعات و موضوعات مهم در بخشهای منتخب صنعت است که تقاضا برای مشاغل سبز را در این بخش ایجاد می کند. صنعت چگونه به این خواسته ها پاسخ می دهد. مناطقی که انتقال از روشهای سنتی به سبز را مهار می کنند. اهمیت پیشرفت مهارت ؛ نقش TVET در رفع نیازهای صنعت ؛ و دلیل پاسخ کند TVET به مهارتهای سبز است. همین موضوع عمدتا به منابع ثانویه تکیه کرده است – در سایر مطالعات انجام شده در آسیا و بین المللی ، این مطالعه توسط بانک توسعه آسیا و دانشگاه آموزش هنگ کنگ (ADB) انجام شده است. -EdUHK) از این نظر منحصر به فرد است که یافته ها ، نتیجه گیری ها و توصیه های گزارش شده براساس داده های اولیه است. به عنوان بخشی از مطالعه ، ارائه دهندگان TVET ، شرکت های تجاری ، سیاست گذاران و دست اندرکاران با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه های حضوری مورد بررسی قرار گرفتند. علاوه بر این ، در هر چهار کشور کارگاه هایی برای بررسی دیدگاه های سهامداران اصلی دولت ، سازمان های غیردولتی ، اعضای جامعه توسعه بین المللی ، ارائه دهندگان TVET و اعضای بخش تجارت برگزار شد. این کتاب همچنین خلاصه ای از مطالعات موردی را ارائه می دهد. برای هند ، اندونزی ، سریلانکا و ویتنام انجام شده است. این کتاب تحت مجوز CC BY دسترسی آزاد دارد

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Education and Skills for Inclusive Growth, Green Jobs and the Greening of Economies in Asia : Case Study Summaries of India, Indonesia, Sri Lanka and Viet Nam