دانلود پی دی اف کتاب Ecotechnologies for the Treatment of Variable Stormwater and Wastewater Flows :

[ad_1]

این کتاب مروری اساسی بر اکوسیستم ها (که به عنوان زیرساخت های سبز یا راه حل های مبتنی بر طبیعت نیز شناخته می شوند) ارائه می دهد که نسبت به تغییرات جریان های طوفان و فاضلاب مقاوم هستند. به طور خاص ، این تمرکز بر روی انواع تالاب های تولید شده ، فیلترهای زیستی و استخرها است. جریان آب طوفان به دلیل وقایع باران و نوسانات بارگذاری ذاتاً متغیر است. این تنوع تأثیر قابل توجهی بر عملکرد سیستم های درمانی دارد ، اما به طور خاص در کتابچه های راهنمای طراحی ، ارزیابی عملکرد یا مدل سازی به آن پرداخته شده است. فصل های مرتبط با این کتاب شامل دسته اصلی آلوده مورد علاقه (مواد مغذی ، مدفوع ، فلزات و آلاینده های در حال ظهور) و فرآیندهای حذف آنها با استفاده از فناوری های زیست محیطی ، پرداختن به کاربردهای شهری ، صنعتی و کشاورزی است. علاوه بر این ، آنها ابزارهای مدل سازی را بررسی می کنند تا درک ما از تغییرپذیری جریان و توانایی تقلید و پیش بینی پاسخ های آن را بهبود بخشند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Ecotechnologies for the Treatment of Variable Stormwater and Wastewater Flows :