دانلود پی دی اف کتاب Ecosystem Biogeochemistry : Element Cycling in the Forest Landscape

[ad_1]

این کتاب درسی یک رویکرد جامع فرآیند گرا به بیوژئوشیمی را ارائه می دهد ، هدف آن این است که خوانندگانی را که می خواهند فراتر از یک تماس کلی با موضوعات بیوژئوشیمی فراتر ببرند ، جذب کنند و در عوض تعامل محرک های زیست محیطی و زیست محیطی را در دوچرخه سواری کشف کنند. عناصر موجود در مناطق آبی جنگل درک جامعی از عملکرد را می خواهند. این کتاب پیرامون مجموعه ای اصلی از فرایندها و ویژگی های اکوسیستم سازمان یافته است که در مجموع به تولید کل ساختار سیستم و عملکرد یک اکوسیستم زمینی کمک می کند. در نه فصل اول ، یک چارچوب مفهومی بر اساس فرآیندهای مختلف خاک ، میکروبی ، گیاهی ، جوی ، هیدرولوژیکی و ژئوشیمیایی ایجاد شده است که عناصر اکوسیستم حوزه را در رفتار دوچرخه سواری ادغام می کند. با استفاده از این مبانی مفهومی ، دانشجویان سپس به سه فصل آخر می روند و در آنجا با انتقاد درباره الگوی دوچرخه سواری عناصر یکپارچه مواجه می شوند. نقش در مدل های بیوشیمیایی. تأثیرات بالقوه اختلالات ، استرس و مدیریت در بیوشیمی حوزه. و رابطه بین الگوها و فرآیندهای حوضه های آبخیز با تغییرات محیطی جدید. به همراه متن ، آمار ، جداول داده های مقایسه ای ، استناد به ادبیات گسترده ، واژه نامه اصطلاحات ، فهرست ، و مجموعه ای از 24 مسئله بیوشیمیایی با پاسخ وجود دارد. هدف از این مشکلات پشتیبانی از مفاهیم فصل و نشان دادن چگونگی استفاده از مهارت های تفکر انتقادی ، جبر ساده و استدلال متفکرانه انسانی برای حل مشکلات کاربردی در بیوشیمی است که یک دانشمند تحقیق یا ممکن است توسط مدیر منابع روبرو شود. با استفاده از این کتاب به عنوان مقدمه ای برای بیوشیمی ، دانش آموزان سطحی از تسلط بر موضوع و رویکرد انضباطی را بدست می آورند که به آنها اجازه می دهد اجزای جداگانه ، تعاملات و هم افزایی ها و عناصر پویای اکوسیستم های حوزه را در الگوهای دوچرخه سواری تفسیر کنند. اجازه نمایندگی می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Ecosystem Biogeochemistry : Element Cycling in the Forest Landscape