دانلود پی دی اف کتاب Economic Transformation and Business Opportunities in Asia :

[ad_1]

این کتاب اقتصاد ناهموار در آسیا را بررسی می کند ، نشان می دهد که سرعت تغییرات اقتصادی چگونه بر رونق و طبقه متوسط ​​در حال ظهور تأثیر می گذارد. لوئیس نشان می دهد که چگونه روندهای دموگرافیک ، نرخ دیجیتالی شدن و ترجیحات مصرف کننده فرصت های تجاری را در جهانی مخل و ​​نامشخص ایجاد می کند و از چرخه زمانی طولانی ظهور و سقوط کشورها به عنوان نقطه عطف و چارچوب استفاده می کند. این شامل گام هایی در جهت ارتقا integration ادغام اوراسیا ، تغییر ساختار شرکت های دولتی ، اقتصاد سبز و اقتصاد دیجیتال – تجارت الکترونیکی ، فین تک و اقتصاد مشترک است. سرمایه غرور ، طول عمر و اقتصاد اوقات فراغت نیز بحث شده است. نویسندگان آنچه را اختلال خلاق ، نوآوری در فن آوری و تأثیر آنها بر تولید ، مصرف کنندگان ، مشاغل و پایداری می نامند ، توصیف می کنند. این مطالعه ضروری برای دانشجویان ، دانشگاهیان ، مقامات و افراد تجاری است که به دنبال پوشش عمیق چشم انداز اقتصادی در آسیا هستند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Economic Transformation and Business Opportunities in Asia :