دانلود پی دی اف کتاب Economic Diversification in the Gulf Region, Volume I : The Private Sector as an Engine of Growth

[ad_1]

این بخش بر نقش بخش خصوصی در متنوع سازی اقتصاد کشورهای حوزه خلیج فارس در دوران پس از پترولولار متمرکز است ، زمانی که نوسانات قیمت نفت بر هزینه های ملی تأثیر منفی می گذارد. این سیاست های کنونی کشورها در شورای همکاری خلیج فارس و تلاش آنها برای حذف اقتصاد خود از وابستگی شدید به هیدروکربن ها را بررسی می کند. تغییرات ساختاری شرایط مطلوبی را برای شکوفایی بخش خصوصی ، تغییر وابستگی تولید از بخش دولتی به بخش خصوصی و امکان تخصیص کارآمدتر منابع فراهم می کند. چنین تغییراتی همچنین به بانک های محلی امکان می دهد تا از بنگاه های کوچک و متوسط ​​حمایت مالی کنند ، کارآفرینی را برای ایجاد اشتغال ارتقا دهند و ساختار و کارایی سازمانی را تقویت کنند. این اولین بخش از تنوع اقتصادی در منطقه خلیج فارس است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Economic Diversification in the Gulf Region, Volume I : The Private Sector as an Engine of Growth