دانلود پی دی اف کتاب Econometrics for Financial Applications :

[ad_1]

این کتاب به کاربردهای نظری و عملی تکنیک های معنایی برای مشکلات مربوط به امور مالی پرداخته است. این شامل نتایج منتخب کنفرانس بین المللی اقتصادسنجی ویتنام (ECONVN2018) است که در 15 تا 16 ژانویه 2018 در دانشگاه بانکی ، شهر هوشی مین ، ویتنام برگزار شد. اقتصاد اقتصاد شاخه ای از اقتصاد است که از روش های ریاضی (به ویژه آماری) استفاده می کند. تجزیه و تحلیل سیستم های اقتصادی برای پیش بینی پویایی اقتصادی و مالی و توسعه استراتژی برای دستیابی به عملکرد اقتصادی مطلوب. امور مالی بخش مهمی از اقتصاد است: یک بحران مالی می تواند کل اقتصاد را به بن بست بکشد و برعکس ، یک سیاست مالی هوشمند می تواند رشد اقتصادی را به طرز چشمگیری تقویت کند. بنابراین مهم است که بتوان از تکنیک های ریاضی اقتصاد سنجی برای مشکلات اقتصادی استفاده کرد. چنین برنامه هایی یک زمینه در حال رشد است ، با نتایج جالب بسیاری – و همچنین انبوهی از چالش ها و مشکلات باز.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Econometrics for Financial Applications :