دانلود پی دی اف کتاب Eco-design in Electrical Engineering : Eco-friendly Methodologies, Solutions and Example for Application to Electrical Engineering

[ad_1]

این کتاب به طراحی زیست محیطی ، ابزاری اساسی برای کاهش تأثیرات زیست محیطی محصولات ، خدمات و سیستم ها در زمینه توسعه پایدار می پردازد. این چهار جنبه اصلی از طراحی محیط زیست را شامل می شود ، که در مهندسی برق اعمال می شود. در ابتدا ، روش ها و استانداردهای موجود و آینده را توصیف می کند ، از جمله مقررات مربوط به مهندسی برق. به نوبه خود ، فصل دوم به سیستم های انرژی و برنامه ریزی اختصاص داده شده است ، از جمله محدودیت هایی برای وارد کردن دستگاه ها به شبکه. اجزایی مانند ترانسفورماتورها و کابل ها ، ویژگی ها و اثرات طراحی زیست محیطی و توانایی آنها در بهبود اثرات زیست محیطی شبکه در فصل سوم شرح داده شده است. سرانجام ، فصل چهارم از نظر عملکرد و تأثیر اکولوژیکی به مواد می پردازد. در مورد تجهیزات الکتریکی ، رویکرد طراحی محیط زیست نیز با توسعه انرژی تجدید پذیر و بهره وری انرژی همراه است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Eco-design in Electrical Engineering : Eco-friendly Methodologies, Solutions and Example for Application to Electrical Engineering