دانلود پی دی اف کتاب Echoes of Other Worlds: Sound in Virtual Reality : Past, Present and Future

[ad_1]

این کتاب به بررسی ماهیت و اهمیت صدا در واقعیت مجازی (VR) می پردازد. با نگاهی کلی به موضوع ، این کتاب ظهور صدای VR را ترسیم می کند. این چارچوب چندین عنصر را گردآوری می کند که به طور کلی ماهیت صدا در VR را تعیین می کنند. از جنبه های مختلف فناوری VR ، تا پیچیدگی های جسمی و روانی کاربر ، تا مسائل فنی ، تاریخی و جامعه شناختی گسترده تر. گارنر ، از جمله می پرسد: صدا یعنی چه؟ فلسفه داستانی VR چگونه انتظارات ما از فناوری فعلی را شکل داده است؟ چگونه VR Sound می تواند پاسخ های مورد نظر را برای چنین پایگاه کاربری بی نهایت ناهمگنی بدست آورد؟ این کتاب برای کسانی است که به صدا و VR علاقه مند هستند و می خواهند درباره پیچیدگی های عالی موضوع بیشتر بدانند و مسائل معاصر را کشف کنند که مطمئناً VR آینده از آن رو به جلو حرکت خواهد کرد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Echoes of Other Worlds: Sound in Virtual Reality : Past, Present and Future