دانلود پی دی اف کتاب Early Repolarization Syndrome : Etiology and Therapeutics

[ad_1]

این کتاب آخرین یافته های مربوط به سندرم تناوب زودرس (ERS) را ارائه می دهد. خوانندگان اطلاعات اساسی در مورد ERS در رابطه با علت شناسی ، اپیدمیولوژی ، تشخیص و تظاهرات بالینی ، زمینه ژنتیکی و طبقه بندی خطر و همچنین ERS و سندرم بروگادا دریافت می کنند. در فصل های بعدی به درمان های دارویی و غیر دارویی پرداخته شده است. الگوی تناوب اولیه (ER) یا موج J در منتهی های تحتانی و / یا جانبی در ابتدا یک الگوی الکتروکاردیوگرافی خوش خیم تلقی می شد و اغلب در افراد جوان سالم مشاهده می شود. با این حال ، گزارش شد که شکل موج ER یا J در بیماران مبتلا به فیبریلاسیون بطنی ایدیوپاتیک (IVF) بیشتر از افراد کنترل مشخص شده است و افراد مورد VF عود بیشتری نسبت به افراد بدون ER یا بدون آن دارند. واقعه اتفاق می افتد . این سندرم عود اولیه یا ERS است ، موضوع این حجم مفید. ERS در لیدر تحتانی و / یا جانبی الکتروکاردیوگرام 12 سرب استاندارد (ECG) در بیماران با الگوهای ER یا موج J ، که با IVF احیا شده اند ، تشخیص داده می شود. واحد بالینی نسبتاً جدیدی در این منطقه وجود دارد. این حجم مشارکت مورد انتظار ، یکی از اولین منابع موجود در بازار است که منبع ایده آلی برای همه متخصصان قلب و الکتروفیزیولوژیست است که روی ERS و موضوعات مرتبط کار می کنند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Early Repolarization Syndrome : Etiology and Therapeutics