دانلود پی دی اف کتاب Early Phase Cancer Immunotherapy :

[ad_1]

در این جلد بررسی پیشرفته آزمایشات بالینی مرحله اولیه ایمونوتراپی سرطان ، انتخاب نشانگر زیستی ، استراتژی های قابل احتراق و ایمنی یا سمیت آنها ، تعیین دوز فاز 2 ، پیشرفت کاذب رادیوگرافی ، انتخاب هیستولوژی بحث می شود. و داروهای ایمنی درمانی جدید که مربوط به مراحل اولیه ایمونوتراپی سرطان هستند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Early Phase Cancer Immunotherapy :