دانلود پی دی اف کتاب Early Career Academics in New Zealand: Challenges and Prospects in Comparative Perspective :

[ad_1]

شروع حرفه آکادمیک در قرن بیست و یکم به چه معناست؟ دانشگاهیان جدید با چه چالش ها و امکاناتی روبرو هستند و چگونه با آنها مقابله می کنند؟ این کتاب پاسخ این س questionsالات را از طریق بررسی تجربیات دانشگاهیان حرفه ای اولیه در دانشگاه های نیوزیلند ارائه می دهد. این کتاب با ارائه مروری جامع بر تجربیات دانشگاهیان نیوزلند ، در ادبیات بین المللی حرفه آکادمیک پر می کند ، حاوی یافته های تحقیق از یک نظرسنجی ملی است که هر هشت دانشگاه نیوزلند را پوشش می دهد. این تحقیق همچنین با یافته های مختلف بررسی تغییر وضعیت دانشگاهی در 19 کشور دیگر در سال 2007 مقایسه شده است. این کتاب خوانندگان را تشویق می کند تا در مورد تجربه اولیه شغلی آکادمیک در نیوزیلند در رابطه با تجارب خود از حرفه آکادمیک در سطح بین المللی فکر کنند. زمینه های اصلی تمرکز در نه فصل شامل: آموزش ، تحقیق ، و اولویت های خدمات و فعالیت های دانشگاهیان حرفه ای اولیه. تعادل زندگی کاری؛ رضایت؛ م تجارب دانشگاهیان وهم آور ؛ و توسعه حرفه ای و پشتیبانی از همه دانشگاهیان حرفه ای اولیه. زیر خط این کتاب مسئله اجتماعی شدن دانشگاهیان حرفه ای اولیه در حرفه آموزشی قرن بیست و یکم است ، و نحوه تعامل ساختار و نمایندگی برای تأثیرگذاری بر این جامعه پذیری. پیشنهادهایی ارائه می شود و پیوندهایی به منابع آنلاین رایگان در اختیار شما قرار می گیرد تا جامعه پذیری را در سطح فردی ، دپارتمانی ، نهادی و ملی بهبود بخشد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Early Career Academics in New Zealand: Challenges and Prospects in Comparative Perspective :